With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 26.04.2013

Konkurs i hapur - Web developer për Wordpress dhe/apo dizajner grafik

Organizata e Rinisë dhe Studentëve shqiptar në Norvegji së bashku më disa organizata jo-qeveritare ne Kosove kanë filluar nje bashkëpunimin reth nje projekti mbi sensibilizimin e votueseve të rijnë në Kosove gjatë zgjedhjeve të ardhshme që pritet të jen në fund të këtij viti. Projekti është i financuar nga “The Norwegian Children and Youth Council”.


Ne shpallim konkurs për freelance për këtë projekt për këto pozita:
Web developer dhe/apo dizajner grafik


Kualifikimet e kërkuara:
Web developer: Duhet të këtë njohuri të mira në HTML, CSS, jQuery, JavaScript, PHP, MySQL dhe gjithashtu sistemin Wordpress. Njëkohësisht preferohet të kanë njohuri në Backbone.js dhe Underscore.js.

 

Dizajner grafik: Kërkohet te këtë njohuri të mira në Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign.

 

Të gjithë kandidatet duhet të jenë në gjendje të punojnë të pavarur dhe të jenë efikas për të përmbushur afatet. Të jen të vet motivuar dhe të organizuar.

 

Kohë zgjatja e projektit është: 2-3 muaj, pagesa sipas marrveshjes.

 

Ju premtojmë punë interesante dhe sfiduese, bashkëpunim në një midis dinamik dhe komunikim të hapur. Personat e interesuar mund te aplikojnë duke dërguar CV dhe letrën motivuese në posten elektronike: [email protected]

 

Të gjithë aplikacionet do shqyrtohen më kujdes por vetëm kandidatet e përzgjedhur do kontaktohen për intervistë.

 

Për informata më të hollësishme ju lutem na kontaktoni përmes postes elektronike: [email protected]

 

Me respekt
Organizata e Rinisë dhe Studentëve shqiptar në Norvegji