With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 19.08.2013

Start av kampanjen Stem 9. steptember - Fillimi i fushatës Dil Voto me 9. shtatorë

Nye tall publisert av Statistisk Sentralbyrå har utpekt kosovoalbanere som den innvandrergruppen som har lavest deltakelse ved valg! Det som kanskje er av størst bekymring er lav deltakelse blant unge kosovoalbanere. Albansk Ungdom og studentforening skal i tiden frem mot stortingsvalget i september arbeide med en kampanje hvis mål er økning i deltakelse av kosovoalbanere ved årets valg. Vi skal gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter og vår hjemmeside legge ut informasjon som vi håper mange unge vil ha nytte av. I tillegg skal vi arrangere et seminar hvis hovedfokus er Stortingsvalget 2013, men også lokalvalget i Kosovo hvor kosovoalbanske statsborgere kan ta del i.


Vi oppfordrer både unge og eldre albanere om å følge med på vår kampanje, delta på våre arrangementer og ta del i valgprosessen.


***

 
Shifra të reja të publikuara nga Agjensia e Statistikave në Norvegji tregojn se shqiptarët nga Kosova janë grupi emigrant që ka pjesëmarrjen më të ulët në zgjedhje. Ende më shqetësuese është ndoshta pjesëmarrja e ulët në mesin e të të rinjëve. Organizata e Rinisë dhe studentave shqiptar në Norvegji do të punoj me një fushatë e cila ka për qëllimin që të rrisë pjesëmarrjen e shqiptarëve në zgjedhjet e këtij viti. Fushata do të jetë kryesisht përmes mediëve sociale si Facebook-u, Twitter-i dhe përmes faqes tonë të internetit. Aty do të publikojë informacionine dhe udhëzim te ndryshme për zgjedhjet. Përveç kësaj, ne do të organizojmë edhe seminar përkushtuar temës zgjedhjet parlamentare në Norvegji të vitit 2013, por edhe zgjedhjeve lokale ne Kosovë ku nënshtetasit kosovar që jetojnë në diasporë kan të drejtë vote.

Ne inkuarojmë të gjithë shqiptaret të ndjekin fushaten tonë, të marrin pjesë në aktivitetet tona dhe gjithashtu të marrin pjesë në proceset zhjedhore.