With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.09.2013

Hvorfor du bør stemme

Hvorfor du bør stemme ✔

9. september braker det løs. Da er det stortingsvalg og folket skal velge nye representanter til Stortinget for de neste fire årene. Norske statsborgere over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret har rett til å stemme. For demokratiet er det viktig at valgdeltakelsen er så høy som mulig. Likevel er det mange som ikke stemmer. Statistikk fra SSB viser at valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn er lavere enn den generelle valgdeltakelsen. Det er påfallende at det er norske statsborgere med bakgrunn fra Kosovo som deltar minst. 
Det er mange årsaker til at de unnlater å bruke stemmeretten sin. Noen har ingen klare politiske preferanser, andre hevder at politikk er komplisert, mens andre igjen rett og slett ikke ønsker å stemme. 

Det er viktig å understreke i denne sammenheng at i Norge er stemmeretten en rett og ikke en plikt. Noen vil hevde at det er en borgerplikt, men det er det ikke. Å velge å stemme eller ikke å stemme er et valg man selv gjør som borger. Ingen kan tvinges til å ta turen til valglokalet, men også de som ikke deltar kan ha nytte av å gjøre seg kjent med argumenter for hvorfor en bør stemme. Det er mange gode grunner til å stemme. Ved å bruke stemmeretten din har du som borger en mulighet til å delta i politikken. Du kan engasjere deg og være med på å påvirke hvilke politikere som kommer inn på Stortinget. Du kan bidra til å styrke demokratiets ånd og legitimitet. Du kan belønne politikere som du mener gjør en god jobb og straffe de som ikke innfrir dine forventninger. Du kan lære mer om politikk og samfunnet som du lever i. Ved å være bevisst på valget om å stemme kan du reflektere over viktige temaer og markere egne standpunkter. 

Det er riktig observert at politikk er komplisert med utallige saker og interesser. Det er ikke mer komplisert enn at du kan følge med på debatter på tv og radio, lese partiprogrammene, ta valgtester, lese kronikker og gjøre deg opp en mening om hvilket parti som står deg nærmest. Du trenger ikke å være enig med partiet i alt. Du kan ha noen hjertesaker som du er opptatt av. Politikk er ikke reservert for andre. Det angår oss alle. Enten vi er opptatte av spørsmål knyttet til skatt, vei, helse og skole, er det ikke til å komme utenom politikken. Deltar du i valget kan du bidra til å få inn politikere som for eksempel ønsker å investere mer i veier og skoler. Kanskje skjer det endringer, kanskje ikke. Det er få garantier i politikken. Noen vil kanskje spørre seg om hva poenget med å stemme er når deres stemmer teller så lite i et hav av stemmer. Det er for lettvint å tenke på denne måten. Hadde alle oppfattet sin egen stemme som ubetydelig ville ingen stemt og da hadde demokratiet vært i fare. Derfor er det å stemme viktig ikke bare for partiene, men også for demokratiet og ikke minst deg selv. Om ikke partiet ditt kommer i regjering bidrar du i hvert fall til å gi oppslutning om det politiske systemet i Norge. Det må og bør ikke undervurderes. Du er tross alt en borger av det norske samfunnet. Din stemme teller uansett.

Retten til å stemme kan ikke tas for gitt. I Norge er det frie valg og man bestemmer selv hvem man vil stemme på. I mange land i verden har ikke borgerne mulighet til stemme på de kandidatene de ønsker. Ofte blir valgene organisert slik at makthaverne får størst mulig utsikt til valgseier. Da er det ikke snakk om reelle valg, men rene show . De som våger å stemme på eventuelle motkandidater kan oppleve stor risiko for egen sikkerhet. Mange dør for retten til å stemme fritt. Også i Norge har det ikke alltid vært tilfellet at alle statsborgere over 18 år har hatt stemmerett. Tidligere var kvinner fratatt muligheten til å stemme. I år er det 100 år siden at allmenn stemmerett for kvinner ble innført. Da fikk kvinner mulighet til å stemme på lik linje med menn. De hadde kjempet iherdig i lang tid for retten til å delta i den politiske prosessen. 

Alt dette gjør at det er viktig å stemme. Det er flere gode grunner til å delta i valget enn ikke å delta, men til syvende og sist er det uansett du som bestemmer. 

Godt valg,

Albansk Ungdom