With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Kontakt

 

Organizata dhe nëndegët:

 • Organizata e Rinisë dhe Studentëve shqiptar në Norvegji
  • Rinia Shqiptare në Oslo dhe Akershus
  • Komuniteti i Studentëve shqiptar në Norvegji
  • Rinia Shqiptare në Østfold

 

Sentralleddet og lokallagene:

 • Albansk Ungdom- og studentforening (AU)
  • Albansk Ungdom i Oslo og Akershus (AUOA)
  • Albansk studentforening (ASF)
  • Albansk Ungdom i Østfold (AUØ)

 

Adresa postare/Postadresse:
Albansk Ungdom- og studentforening
Postboks 97 Blindern
0313 OsloNumri i organizatës/Organisasjonsnummer: 986 819 053 

Xhirollogaria/Kontonummer: 1503 30 24085


Posta elektronike/E-postadresse: [email protected]
Telefon: (+47)
(Këshilla dhe udhëzime vetëm për studime dhe student, Jo për punësim. Ju faleminderit!) 

 

E-post adresat e anëtarëve të kryesisë i gjeni këtu
E-post adressene til styrets medlemmer finnes her