With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Shkollim të lartë

Pranimi i diplomave

Keni mbaruar shkollen e mesme apo diplomuar në vendlindje dhe dëshironi tju pranohen diploma në Norvegji?

Për informata më të hollësishme zgjidhni lidhjen duke shtypur në kategorite e meposhtme.

Për vendime dhe informata më të freskëta vizitoni UDIN (Utdannings og Forskningsdepartemen


Për informata rreth mundesive të studimit në shkollat e mesme dhe të larta në Norvegji mund të gjeni në lidhjen "Utdanning"


Informata për botën e studentëve:

Unioni i Studentëve në Norvegji (NSU)

www.studentguiden.no


Informata për studime në univerzitetet e Norvegjisë:


Informata me të hollësishme për studime në Univerzitetin e Oslos (në gjuhën angleze)