With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Sigurim dhe shendet

Urgjenca

Urgjenca – gjendje që rrezikojnë jetën: Tlf 22 85 31 74 mes orës 08.00 dhe 16.00. Emergjencë/krizë në Campus: Thirrni më së pari ambulancën në nr. të tlf. 113 – pastaj, nëse ndjehet nevoja, thirrni Shërbimin Shëndetësorë (Helsetjenesten)


Urgjenca – gjendje që rrezikojnë jetën


Shërbimi Shëndetësorë (Helsetjenesten) – Nr. i tlf.: 22 85 31 74. Shërbimi është i hapur prej orës 08.00 - 16.00 prej ditës së hënë deri të premtë.
Tjetër ndihmë akute, si për shembull lëndime: Tlf. 22 85 31 48, në orarin/kohën e punës.


Gjendje akute në lagjën e Blindern-it


Nëse ndodhin kriza akute në lagjën universitare të Blindern-it (si për shembull dhimbje të mëdha në gjoks, pavetëdije, vështersira për të marrur frymë, etj):


Thirrni me së pari ambulancën në nr. të tlf. 113, dhe pastaj, nëse ndjehet nevoja, numrin e ndihmës urgjente të Shërbimit Shëndetësorë (Helsetjenesten) 22 85 31 74 (mes ores 08.00 - 16.00


Shërbimi Shëndetësorë është mbyllur pas orarit të punës, të shtuneve, dieleve dhe ditë kremteje, mundeni të kontaktoni ndihmën e shpejtë (legevakt) në Oslo që gjendet në Storgata 40. Nr. i tlf është 22 93 22 93. Kjo është e hapur gjatë tërë ditës. Mundeni gjithashtu të kërkoni ndihmë në vendet tjera të ndihmës së shpejt, ku më e afërmja është ndihma e shpejt në Pilestredet 77, afër kishës së Fagerborg.


Vendet e ndihmës së shpejt janë zakonisht hapur mes orës 16.00 - 22.00. Në ditë të fundjavës dhe ditë kremteje zgjatet orari i punë.


Ju duhet vizitë mjekësore?


Centrali i ndihmës së shpejtë në nr. të tlf. 22 93 22 93, do tiu japi këshilla dhe nëse është e nevojshme, do tiu dërgoj ndihmë mjekësore.  Mund të lexoni më shumë për ndihmën e shpejt në faqën: http://www.oslolegevakt.no

 


Sigurim


Studentët shpesh nuk i prioritojnë sigurimet, dhe mendojnë për shembull; ”nuk kam ndonjë pasuri të madhe, andaj nuk më duhet sigurimi i mobilieve dhe orendive (innboforsikring)”. Por nëse i llogarit librat, rrobat, cd-të, bicikletat, stereon, mobiljet etj, do ta kuptosh që keto përmbajnë një pasuri të madhe, prandaj është një ide e mirë që të nënshkruash një marrëveshje të sigurimit të mobilieve dhe orendive, dhe sigurim per pasurinë e tundshme (innbo – og løsøreforsikring).


Sigurimi i Lidhjës së Studentëve (Studentsamskipnaden) nuk përfshinë sigurimin e orendive të studentëve, prandaj kjo është e rëndësishme edhe kur të jetoni në konvikt.


Sigurimi i udhëtimit mund gjithashtu të jetë i nevojshëm. Kjo mund të vlejë për tërë vitin, apo vetëm për periudhen që jë në udhëtim. Nëse je i regjistruar që jeton te prindërit, kontrollo njëherë nëse je i siguruar përmes sigurimit të prindërve të tu.


Faqja e internetit Student.no iu ofron studentëve sigurime relevante për ta, si për shembull sigurim për ndërprerjën e studimeve, sigurim nga fatkeqësitë dhe sigurim nga fatkeqësitë e fëmijëve.


Shikoni faqet perfundri për më shumë informata për sigurim