With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Çmimet për studentët


Drejtat ekonomike dhe sociale


Si student i gëzoni të njëjtat drejta sikur edhe gjith tjerët në shoqëri. Dhe veç kësaj eksistojnë disa rrethana speciale për student. Ja disa informata për të drejtat ekonomike të cilat u takojnë.

Po që se u intereson diçka klikoni në www.student.no, forumi për këshillim. Këshilltarët ju përgjigjen pyetjeve të juaja anonime. Në qoftësë dëshironi të bisedoni me dikënd, mund të merni kontakt me lidhjen e studentëve tek vëndstudimi i juaj.


Bursë dhe kredi


Shumica prej studentëve i financiojnë studimet nëpërmjet kredive dhe bursave të cilat ndahen nga ana e kasës norvegjeze për finansimin e arsimit. Kasa kreditore vendos kufirin e përfitimit në punë të lirë përveç asaj kreditore.


Eksistojnë edhe shumë bursa dhe legat të ndryshme që mund ti kërkoni. Shuma e bursave varion, por vlen që ta kontrolloni se a keni të drejtë ti kërkoni disa prej tyre.


Pasqyrën e legatave dhe bursave e gjeni në www.legatsiden.no, dhe në ”Stipend- og legathåndboken” i cili blehet në shumicën e librarive të thjeshta.


Rabate dhe çmime për student mund të gjeni në www.studentrabatt.no