With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Studime në vendlindje

KSSH'ja është duke punuar për një bashkpunim mes instuticioneve të ndryshme (fakultete/universitete) në vendlindje

Për momentin ju mund të kontaktoni fakultetet/universitetet në vendlindje drejtpërdrejt. (vizitoni lidhjet më posh)

Universitetet në vendlindje:

  • UNIPR – Universiteti i Prishtinës
  • UPTAL – Universiteti i Tiranës
  • EJL – Universiteti i Europës Juglindore në Tetovë, Maqedoni
  • UT – Universiteti i Tetovës, Maqedoni