With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Stipend dhe ndihmë

Regjistrimi dhe mbushja e formularit mund të bëhet në fakultetin ku studjoni që nga muaji maj . Formulari nëpërmjet internetit mund ta mbushni në fund të muajit maj. Mbush lutjen këtu

Stipend për banorët e Norvegjis   shtypni këtu

Stipend për nënshtetasit e huaj   shtypni këtu


Për informata më të hollsishme, mund të merrni në: Lånekassen