With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Lidhja e studentëve

Çka është lidhja e studentëve?

Si student mund të përfitosh të mira nga oferta e lidhjes së studentëve kur taksa semestrale është paguar. Taksa semestrale për pranverën 2005 është 330 NOK. 


Lidhja e studentëve është për ty si student, dhe paraqet:  

  • përgaditje praktike për studime
  • kontribut për kohëzgjatjen e kredis studentore
  • përkrahës në situata speciale 

Ligji thot:  


Lidhja e studentëve ka për detyre që t`i mbron nevojat e mirëqenies të sejcilit vendstudim.


Studentët pranë instituteve arsimore të cilët pranojnë mbështetje publike, duhet të jenë antarë të lidhjes së studentëve. Lidhjet e studentëve punojnë që masat për mirëqenje dhe shërbim të studentëve të kenë prioritet në shtet, komunë dhe institut arsimor.


Taksa semestrale paguhet pranë çdo instituti arsimor. Kontakto zyrën e studentëve tek vendi i studimit (shkolla e lartë, fakulteti).


25 lidhjet studentore norvegjeze: 


Ja një pasqyrë për kontaktinformata të lidhjeve studentore. Lista është e ranguar në form alfabetike për çdo vend. 


SiA (Studentsamskipnaden i Agder)

Postboks 1864 Gimle
4686 Kristiansand
38 14 14 00
38 14 14 01 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiB
(Studentsamskipnaden i Bergen)
Villaveien 10
5007 Bergen
55 54 50 00
55 54 52 40 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SSiB (Studentsamskipnaden i Bodø)

8049 Bodø
75 51 72 40 (16)
75 51 72 39 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiBu (Studentsamskipnaden i Buskerud)
Postboks 215
3601 Kongsberg
32 86 96 34
32 86 98 50 (faks)


SiF (Studentsamskipnaden i Finnmark)

Follumveien 33
9510 Alta
78 44 45 00
78 43 59 56 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiHa (Studentsamskipnaden i Harstad)

Havnegt. 5
9480 Harstad
77 05 81 50
77 05 81 53 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiH (Studentsamskipnaden i Hedmark)

Postboks 540
2304 Hamar
62 51 76 00
62 53 42 75 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SSO (Sis-Finnmarkku studentaovttastus/Studentsamskipnaden i Indre Finnmark)

Hánnoluohkka 45
9520 Guovdageaidnu
78 48 77 90
78 48 77 95 (faks)


SSiN (Studentsamskipnaden i Narvik)

Postboks 385
8505 Narvik
76 96 20 00
76 96 20 20 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiNe (Studentsamskipnaden i Nesna)

Skolevn. 34
8700 Nesna
75 06 61 00
75 06 62 65 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiNoT (Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag)

Røstad
7600 Levanger
74 08 96 80
74 08 03 33 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SOPP (Studentsamskipnaden i Oppland)

Serviceboks
2626 Lillehammer
61 28 74 00
61 28 74 20 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo)
 
Postboks 94 Blindern
0314 Oslo
22 59 68 00
22 59 68 80 (faks)


OAS (Oslo og Akershus-Høgskolenes Studentsamskipnad)

Postboks 5283 Majorstua
0303 Oslo
22 93 35 00(17)
22 93 35 48 (faks)
[email protected] 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SFRN (Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre)

Serviceboks 8
6405 Molde
71 21 41 81
71 21 41 80 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiSoF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane)

Postboks 263
6852 Sogndal
57 67 62 00
57 67 62 96 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger)

Postboks 2506 Ullandhaug
4019 Stavanger
51 83 33 00
51 83 33 50 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SSH (Studentsamskipnaden Stord/Haugesund)

Bjørnsonsgt. 45
5528 Haugesund
52 70 28 70
52 70 28 71 (faks)
[email protected]
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SfS (Studentsamskipnaden for Sunnmøre)
Postboks 278,
6101 Volda
70 07 52 40
70 07 52 41 (faks)
[email protected]
 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiTel (Studentsamskipnaden i Telemark)
Kjølnes ring 56
3918 Porsgrunn
35 57 53 60
35 57 53 61
[email protected]no
 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiTø (Studentsamskipnaden i Tromsø)
Breivika senter
9037 Tromsø
77 60 77 00
77 67 56 80 (faks)
[email protected]
 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim)
Gamle Kjemi
7465 Trondheim
73 59 32 50
73 59 54 74 (faks)
[email protected]
 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiV (Studentsamskipnaden i Vestfold)
Gannestadveien 2
3184 Horten
33 03 12 30
33 07 08 64 (faks)
[email protected]
 
Kjo e-post adresë është e mbrojtur nga spam bots, juve ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të shikuar atë


SiØ (Studentsamskipnaden i Østfold)
Violgata 3
1776 Halden
69 17 23 50
69 17 23 60 (faks)
&l