With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Logo

Rinia Shqiptare/ Rinia Shqiptare Oslo (logo vetëm në norvegjisht)


Komuniteti i Studentëve Shqiptar në Norvegji (shqip dhe norvegjisht)