With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Hvem er vi?

Albansk Ungdom i Norge (AUN), med fylkeslage Albansk Ungdom i Oslo (AUO)  og  Albansk Studentforening (ASF)


Stiftingen av AUN kom som et resultat av et stort engasjement i Albansk Studentforening. Albansk Studentforening startet opp i 2004, og har siden økt i medlemstall og antallet aktive medlemmer.


Samtidig som oppslutningen har vært stor blant albanske studenter, har vi også sett en økt interesse blant albanske ungdommer (på barne- og ungdomsskolenivå) derfor bestemte vi oss for å ekspandere foreningen: slik at alle interesserte har mulighet til å kunne melde seg inn i vår forening!


Resultatet ble opprettelsen av ALBANSK UNGDOM. Foreningen ble stiftet 19. april 2006.

Hva står Albansk Ungdom for?


Vi ønsker at AU skal være et samlingspunkt for albansk ungdom og studenter og skal med ulike aktiviteter og arrangementer være med på å fremme vår kultur og bevare vårt morsmål.


Gjennom vårt arbeid ønsker vi å kunne være en bidragsyter til albansk ungdoms integrering i Norge, og bevaring av den albanske kulturen, verdiene og tradisjonene.


Albansk Ungdom skal ivareta og fremme interesser av sosial, faglig og kulturell karakter for ungdom med albansk bakgrunn og/eller interesser, og spre motivasjon til høyere utdanning blant albanske unge i Norge.


AU skal fungere som en aktivitet og interesseorganisasjon. AU kommer til å arrangere ulike sammenkomster slik som temakvelder, kinokvelder, seminarer, konserter, fester, ulike kurs m.m.


Som aktør har vi et ansvar, men målet er å oppmuntre albanske ungdommer til å ta del i en organisert forening hvor deres interesser og ideer kan bli hørt.


Vi ønsker å være en pådriver for utvikling av nye aktiviteter og prosjekter.


Hvem bør bli medlem?


Alle som har interesse for albansk kultur, språk tradisjon kan bli medlemmer i AU.


Sitter man inne med en brennende ide om et prosjekt man ønsker å gjennomføre, kan en kanskje finne andre i AU som ønsker å være med? Eller ønsker en rett og slett å bli kjent med andre albanske ungdommer og studenter? Vi er ÅPNE for alle som på et eller annet vis har interesse for det ”albanske”.


Det er ikke en aldersgrense for hvor gammel du MÅ være for å melde deg inn: Det vil si du kan melde deg inn i foreningen enten du er 5 år, 10 år, 15 år osv.


Alle opptil 27 år vil regnes som vanlige medlemmer, alle over fylte 27 år regnes som støttemedlemmer.


Hva er forskjellen på ”Albansk Ungdom”, ”Albansk Ungdom i Oslo” og ”Albansk Studentforening”? Hvor skal jeg melde meg på?


Albansk Ungdom, Albansk Ungdom i Oslo og Albansk Studentforening er i utgangspunktet en felles forening. Alle som er medlemmer i ASF er medlemmer i Albansk Ungdom også.


Vi har valgt å dele opp for å kunne ha egne styrer og dermed klare å utrette mer:


AU: konsentrerer seg om albanske ungdommer, Albansk Ungdom er delt opp i to styrer hvor av den ene konsentrer seg kun om albanske ungdommer i Oslo. Disse blir på websiden vår omtalt som Albansk Ungdom i Oslo.


ASF: konsentrerer seg kun om studenter og aktiviteter for disse


DU melder deg på den foreningen som passer best til deg. Er du student melder du deg i Albansk Studentforening, er du ikke student melder du deg inn i Albansk Ungdom (Albansk Ungdom i Oslo hvis du er bosatt i Oslo).


Er du med i en av dem, vil du automatisk regnes som medlem hos de andre også. Du betaler medlemskontigent kun 1 gang, men vil bli oppdatert om alt som skjer i alle lagene.


Hva trenger jeg å gjøre som medlem?


DU bestemmer i hvor stor grad du ønsker å være aktivt medlem. Du har mulighet til å være med på prosjekter, aktiviteter etc.


Som medlem er du først ute til å få vite hva som skjer, når det skjer og hvor det skjer. Du får muligheten til å delta på kurs og andre aktiviteter som AU arrangerer og selv være med på å påvirke hvilke aktiviteter og prosjekter vi skal gjennomføre.


Hvordan blir man medlem?


For å bli medlem klikk på linken til venestre, der hvor det står "Bli medlem".